Algemene voorwaarden 2021• Bij het plaatsen van een opdracht of bestelling stem je in met de algemene voorwaarden van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE ©
• Ook bij het winnen en het accepteren/aannemen van een “give away” ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE ©

• Wanneer je een opdracht plaatst ontvang je altijd een opdrachtbevestiging per e-mail. Bij deze bevestiging ontvang je ook een digitale factuur.
• Na akkoordverklaring door beide partijen en het betalen van de gehele factuur is de opdracht definitief. Je ontvangt hierover altijd een definitieve opdracht bevestiging per e-mail.
• Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte is veertien dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Nadien vervalt het aanbod.
• DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
• DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © is vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.
• De levertijd van het product is afhankelijk van de opdracht. Dit wordt per opdracht besproken.
• De originele bestanden blijven door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © tot 90 dagen na de opdracht bewaard. Daarna worden ze verwijderd.
• Alle door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © gemaakte ontwerpen van collages, drukwerk, kaartjes, fotoproducten etc. zijn exclusief voor de klant gemaakt, en zullen niet als digitaal bestand aangeleverd worden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Deze bestanden worden door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © tot 90 dagen na de opdracht bewaard. Daarna worden ze verwijderd.
• Bij annulering van een opdracht door de wederpartij heeft de klant in géén geval recht op terug storting van de betaling. Tevens kunnen de door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © extra gemaakte onkosten in rekening gebracht worden.
• DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © of de door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
• Nadat je definitief een bestelling fotoproducten hebt geplaatst bij DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © is het niet meer mogelijk om deze om te ruilen of te retourneren.
Dit geld voor fineart prints, albums, alle fotoproducten en digitale bestanden.
• Klachten inzake het geleverde werk van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van het product schriftelijk aan de DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © te worden medegedeeld. DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
• Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van het product anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook géén recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
• Wanneer er een product verzonden wordt per post, is DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Je kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Geef dit per mail aan bij het maken van de afspraak.
• Alle bestanden, tekst, foto’s en voorstellingen op deze site zijn eigendom van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © en mogen zonder schriftelijke toestemming van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © niet door derden worden gebruikt.
• DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © heeft als de maker van de foto in beginsel het auteursrecht. DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © heeft het exclusieve recht de foto’s te exploiteren. DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © beslist of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © gemaakte werk mag nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinde zonder schriftelijke toestemming van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © In ruil voor die toestemming vraagt DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © een vergoeding. Het auteursrecht geeft DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding.
• Het is niet toegestaan het door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © gemaakte werk door te verkopen, door te geven of de foto’s te gebruiken op producten voor wederverkoop. Mocht je twijfelen over het gebruik voor een bepaald doel stuur dan een mail naar info@daniellefassbender.nl
 • Het is niet toegestaan om de foto’s/producten anders te bewerken dan door DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © is aangeleverd, of om digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking. Dit geldt voor een andere uitsnede, kleurbewerking, of andere nabewerkingen. (ook niet op social media zoals Facebook, Twitter, etc.). Niet afgenomen bestanden mogen niet gepubliceerd worden. Indien er toch publicatie plaats vindt zal er een factuur gestuurd worden voor gebruik van de bestanden.
• Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © met de foto’s van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © deel te nemen aan fotowedstrijden en/of exposities.
• Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, sluit DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via de site van DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © beschikbaar is.
• DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © plaatst regelmatig foto’s van gemaakte opdrachten op de website, of op social media. Dit om (toekomstige) klanten een goede indruk te geven wat er allemaal mogelijk is. Wanneer je een opdracht plaats bij DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © ga je er automatisch mee akkoord dat DANIELLE FASSBENDER FOTOGRAFIE © het recht heeft je foto’s te gebruiken voor publicatie op de website, op social media en andere promotionele doeleinden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit voorafgaand aan de opdracht middels een mailtje aan info@daniellefassbender.nl kenbaar maken.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden